נכסים בישראלמתחמי קניותנכס בחו " ל

כקבוצת הנדל"ן המובילה בישראל, מבנה רואה עצמה מחויבת לקהילה בה היא פעילה ומיישמת מדיניות אחריות חברתית מגוונת. 
מתוך אמונה בעקרונות אלו, החברה שותפה לעשייה חברתית בתחומים שונים ובפרט בקידום אנשים עם מוגבלויות ושמירה על הסביבה בה אנו חיים.

החברה מקדמת הנגשת כלל נכסיה, בהתאם להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998.

לטובת הפעילות החברתית, הנהלת החברה מעמידה עובד בכיר  לניהול וכן עובד לריכוז נושא האחריות החברתית של החברה, בנוסף לתפקידם השוטף בחברה.
באחריותם של עובדים אלה, ליידע את העובדים על המדיניות החברתית של הקבוצה ועל פעילותה השוטפת בנושא.

מבנה למען הקהילה  

תחום ההשקעה

הפעילות

תוצאות והשפעה

שיפור איכות החיים של אנשים עם מוגבלות, העלאת המודעות לקבלת השונה והפחתת הסטיגמות עמן מתמודדים פגועי נפש

הקמת והפעלת גינות
קהילתיות בשיתוף עובדי
קבוצת מבנה,
אנשים עם מוגבלויות
פיזיות ונפשיות
בהדרכת אנשי החברה
להגנת הטבע.

שיפור איכות החיים של המתמודדים ב"אנוש" בת ים יחד עם חשיפה של עובדי קבוצת מבנה לשונה. ציטוט של עובדת מקבוצת מבנה: "השותפות ועבודת הצוות נותנים נקודת אור ותקווה שכולנו שווים… אני שמחה על שיש לי את הזכות לקחת חלק בעשייה למען הכלל".

20150616_124001 IMG_6515 אנוש תמונה 1 תמונה 51