נכסים בישראלמתחמי קניותנכס בחו " ל

David
דוד זבידה: מנכ"ל חברת מבנה

דוד זבידה, רואה חשבון מוסמך, מנכ"ל כלכלית ירושלים, מנכ"ל מבני תעשיה ומנכ"ל דרבן. במשך 8 שנים היה שותף אחראי תחום נדל"ן במשרד Ernst & Young. במסגרת עיסוקיו הובלה והנפקת חברות בארץ ובחו"ל, ייעוץ לגופים מוסדיים ופיננסיים בנוגע לבחינתן וביצוען של השקעות והובלת גופים בינלאומיים להשקעות בארץ ובעולם. החל משנת 2014 מכהן מר זבידה כמנכ"ל החברה וזאת במקביל לכהונתו כמנכ"ל החברות כלכלית ירושלים בע"מ ודרבן השקעות בע"מ, אשר החל משנת 2014 פועלות תחת מטה הנהלה משותף.