תיאור

עטרות 128 ג'

מיקום מפעלות,יציב,העופרת ירושלים, 9780071 ישראל, עטרות ירושלים
שטח להשכרה 122 מ"ר
מבנה תעשיה להשכרה בירושלים 122 מ"ר
שתף ב - facebook
התקשר לפרטים נוספים