מתחם הסוללים - תל אביב

 

 

 
שטח המגרש כ- 24 דונם
שטח מבונה וייעוד:

  - משרדים: כ- 65,000 מ"ר

  - מסחר: כ- 3,300 מ"ר

  - מגורים: כ- 32,000 מ"ר, 360 יחידות דיור

 צפי התחלת בניה: 2019