אזור גראפים

מבנה נדל"ן (כ.ד ) בע"מ

פילוח אחזקות באחוזים

68%
תעשייה ולוגיסטיקה
10%
מסחר
22%
משרדים

קבוצת מבנה, במליארד ש"ח

נדל"ן מניב בישראל בפילוח סגמנטלי

38%
משרדים
כ 3.3 מליארד ש"ח
22%
מסחר
כ 2 מליארד ש"ח
40%
תעשייה ולוגיסטיקה
כ 3.6 מליארד ש"ח

דוחות כספיים

אסיפת בעלי מניות