אזור גראפים

כלכלית

פילוח אחזקות באחוזים

70%
תעשייה ולוגיסטיקה
9%
מסחר
21%
משרדים

מבני תעשיה

פילוח אחזקות באחוזים

67%
תעשייה ולוגיסטיקה
10%
מסחר
23%
משרדים

דרבן

פילוח אחזקות באחוזים

22%
תעשייה ולוגיסטיקה
25%
מסחר
53%
משרדים

קבוצת מבנה, במליארד ש"ח

נדל"ן מניב בישראל בפילוח סגמנטלי

33%
משרדים
כ 2.7 מליארד ש"ח
25%
מסחר
כ 2.0 מליארד ש"ח
42%
תעשייה ולוגיסטיקה
כ 3.3 מליארד ש"ח

דוחות כספיים

דוחות כספיים - תת כותרת

מבנה בכותרות

כלכלית ירושלים | מבני תעשייה | דרבן