אזור גראפים

כלכלית

פילוח אחזקות באחוזים

67%
תעשייה ולוגיסטיקה
10%
מסחר
23%
משרדים

מבני תעשיה

פילוח אחזקות באחוזים

68%
תעשייה ולוגיסטיקה
10%
מסחר
22%
משרדים

דרבן

פילוח אחזקות באחוזים

22%
תעשייה ולוגיסטיקה
26%
מסחר
52%
משרדים

קבוצת מבנה, במליארד ש"ח

נדל"ן מניב בישראל בפילוח סגמנטלי

35%
משרדים
כ 2.9 מליארד ש"ח
22%
מסחר
כ 1.7 מליארד ש"ח
43%
תעשייה ולוגיסטיקה
כ 3.4 מליארד ש"ח

אסיפת בעלי מניות

דוחות כספיים

מבנה בכותרות

כלכלית ירושלים | מבני תעשייה | דרבן