אזור גראפים

מבנה נדל"ן (כ.ד ) בע"מ

פילוח אחזקות באחוזים

60%
תעשייה ולוגיסטיקה
13%
מסחר
26%
משרדים
1%
מקבצי דיור

קבוצת מבנה, במליארד ש"ח

נדל"ן מניב בישראל בפילוח סגמנטלי

40%
משרדים
כ 4.7 מליארד ש"ח
21%
מסחר
כ 2.6 מליארד ש"ח
37%
תעשייה ולוגיסטיקה
כ 4.6 מליארד ש"ח
2%
מקבצי דיור
כ 0.3 מליארד ש"ח

כנס מבנה 2021 ושוק ההון

פרסומים שוק ההון

דוחות כספיים

אסיפת בעלי מניות