אזור גראפים

מבנה נדל"ן (כ.ד ) בע"מ

פילוח אחזקות באחוזים

64%
תעשייה ולוגיסטיקה
12%
מסחר
24%
משרדים

קבוצת מבנה, במליארד ש"ח

נדל"ן מניב בישראל בפילוח סגמנטלי

38%
משרדים
כ 3.4 מליארד ש"ח
21%
מסחר
כ 1.9 מליארד ש"ח
41%
תעשייה ולוגיסטיקה
כ 3.8 מליארד ש"ח

כנס מבנה 2021 ושוק ההון

דוחות כספיים

אסיפת בעלי מניות