אזור גראפים

מבנה נדל"ן (כ.ד ) בע"מ

פילוח אחזקות באחוזים

61%
תעשייה ולוגיסטיקה
13%
מסחר
25%
משרדים
1%
מקבצי דיור

קבוצת מבנה, במליארד ש"ח

נדל"ן מניב בישראל בפילוח סגמנטלי

40%
משרדים
כ 4.3 מליארד ש"ח
21%
מסחר
כ 2.3 מליארד ש"ח
37%
תעשייה ולוגיסטיקה
כ 4 מליארד ש"ח
2%
מקבצי דיור
כ 0.2 מליארד ש"ח

כנס מבנה 2021 ושוק ההון

דוחות כספיים

אסיפת בעלי מניות