אזור גראפים

מבנה נדל"ן (כ.ד ) בע"מ

פילוח אחזקות באחוזים

61%
תעשייה ולוגיסטיקה
12%
מסחר
26%
משרדים
1%
מקבצי דיור

קבוצת מבנה, במליארד ש"ח

נדל"ן מניב בישראל בפילוח סגמנטלי

37%
משרדים
כ 4.6 מליארד ש"ח
20%
מסחר
כ 2.4 מליארד ש"ח
40%
תעשייה ולוגיסטיקה
כ 4.9 מליארד ש"ח
3%
מקבצי דיור
כ 0.3 מליארד ש"ח

פרסומים שוק ההון

דוחות כספיים

אסיפת בעלי מניות