מבנה נדל"ן (כ.ד)בע"מ הודעה על תוצאות הנפקה

 

 

www.tase.co.il