מגדל מבנה - הרצליה פיתוח

 

שטח המגרש: כ- 4 דונם
GLA קיים: 3 אלף מ"ר משרדים ומסחר
GLA צפוי: כ- 34 אלף מ"ר מגורים, מסחר ומשרדים
סטטוס: צפי לאישור התוכנית בטווח של כ- 2-3 שנים