מתחם מבנה חולון

•שטח המגרש: כ- 59 דונם
•ייעוד:

- שלב א' – כ- 12,300 מ"ר מסחר – בנוי

- שלב ב' – כ- 13,000 מ"ר תעסוקה ומשרדים

- שלב ג' (פוטנציאלי) – כ- 100,000 מ"ר משרדים ומסחר

•סטטוס הנדסי: שלב א' הסתיים ואוכלס בהצלחה
•הקבוצה הגישה בקשה להיתר בנייה לשלב ב' וצופה כי במהלך השנה יתקבל ההיתר
 

מתחם מבנה חולון>>>