פארק המדע והייטק חיפה

 

שטח המגרש: כ- 28 דונם
הושלמה בניית מבנה ראשון מתוך חמישה מתוכננים
שטח כל מבנה: 16,000 מ"ר, עם מרתף חניה משותף של 3 קומות
בכל מבנה – 8 קומות, שטח כל קומה: 1,500-2,000 מ"ר
הקבוצה פועלת בתיאום עם עיריית חיפה לקידום הוצאת היתרים שני בניינים נוספים במהלך השנה

 

צפי אכלוס: 2021