תיאור

מגדל M Center חולון

מיקום חולון, חולון
שטח להשכרה כ- 12,300 מ"ר מסחר בנוי
שלב ב' כ- 13,000 מ"ר תעסוקה ומשרדים שלב ג' (פוטנציאלי) – כ- 100,000 מ"ר משרדים ומסחר
שטח המגרש: כ- 59 דונם ייעוד: - שלב א' – כ- 12,300 מ"ר מסחר – בנוי - שלב ב' – כ- 13,000 מ"ר תעסוקה ומשרדים - שלב ג' (פוטנציאלי) – כ- 100,000 מ"ר משרדים ומסחר סטטוס הנדסי: שלב א' הסתיים ואוכלס בהצלחה הקבוצה הגישה בקשה להיתר בנייה לשלב ב' וצופה כי במהלך השנה יתקבל ההיתר
שתף ב - facebook
התקשר לפרטים נוספים